Welcome to BigBlueButton.

Greenlight is a simple front-end for your BigBlueButton open-source web conferencing server. You can create your own rooms to host sessions, or join others using a short and convenient link.

Lecttr Call đã mở đăng ký trở lại! Thầy cô có thể tạo mới tài khoản Lecttr Call như bình thường!

Watch our tutorial on using Greenlight

Features Lecttr Call

Không giới hạn

Không giới hạn thời gian dạy, số lượng người học

Ghi hình buổi học

Thầy cô có thể lưu lại buổi học để học sinh xem lại sau khi cần hoàn toàn miễn phí

Đường truyền ổn định

Lecttr Call đặt hệ thống tại Việt Nam sẽ đảm bảo truy cập nhanh và hỗ trợ gọi Full HD

Miễn phí

Vì đây là dự án phi lợi nhuận hỗ trợ các thầy cô giáo được tài trợ bởi Lớp 6/7 TK.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.